pro-edition-banner-mepro-edition-banner-text-mne

see-other-templates-banner-mnesee-other-templates-banner-text-mne

PočetnaO namaProfil kompanije

Profil kompanije

Atlas life je osiguravajuće društvo koje se bavi osiguranjem života. Posluje u okviru Atlas grupe. Osnovano je isključivo domaćim kapitalom.

Atlas Grupa je svojim dosadašnjim radom stekla reputaciju kredibilnog i poželjnog partnera u finansijskom poslovanju. Poštujući osnovni princip svoje poslovne filozofije, Atlas Grupa kroz organizaciju komplementarnih djelatnosti, posredstvom Atlas Life-a, nudi crnogorskom tržiš¡tu moderan pristup u oblasti životnog osiguranja i obezbjeđuje NOVU PERSPEKTIVU.

Shvatajući značaj blagovremenog planiranja porodičnih finansija kroz životno osiguranje, a u cilju minimiziranja iznenadnih životnih situacija, usljed kojih može doći do finansijskih poteškoća, Atlas Life nudi proizvode životnog osiguranja kojima kreirate polisu prema sopstvenim željama i planovima za budućnost. Pravilno planiranje životnog osiguranja je neophodno danas, jer time obezbjeđujete finansijsku sigurnost za sjutra.

Vodeći računa o poštovanju standarda u oblasti osiguranja Atlas Life je reosiguran kod renomirane austrijske kuće Hannover Re.

home

Threesome